کاردانی به کارشناسی

شرایط ادامه تحصیل کاردانی به کارشناسی

متقاضیان مقاطع کارشناسی دانشگاه که دارای مدرک کاردانی هستند شامل شرایط زیر خواهند بود.

شرایط ادامه تحصیل این داوطلبان دقیقا مانند داوطلبین دیپلمه متقاضی کارشناسی است. با این تفاوت که تعدادی از دروس گذرانده شده در مقطع کاردانی بنا به نظر شورای آموزشی دانشگاه تطبیق داده خواهد شد
بنابراین متقاضی باید از ابتدا مانند سایر داوطلبین کارشناسی فقط مدارک مورد نیاز مقطع کارشناسی را ارسال نماید.
پس از اخذ پذیرش و در هنگام ثبت نام در قبرس، ریز نمرات ترجمه شده رسمی کاردانی و مدرک کاردانی را ارائه می نماید. دانشکده بر اساس سر فصل دروس رشته کارشناسی مورد نظر و با توجه به نمرات، کلیه درسهای گذرانده شده منطبق با دروس دانشگاه را به شرط نمره بالای ۱۳ تطبیق خواهد داد
حداکثر تعداد دروس تطبیقی بین ۷ تا ۱۳بسته به رشته مورد نظر و سطح نمرات کاردانی
خواهد بود.

فهرست