فعال سازی تلفن همراه در قبرس

بر اساس قوانین اداره گمرک قبرس ثبت نام گوشی هایی که خارج از قبرس خریداری شده اند در سامانه تلفن همراه قبرس الزامی است
برای دانشجویانی که تازه به قبرس رسیده اند یک بازهء 90 روزه برای ثبت نام گوشی موبایل داده می شود که اگر تا پایان این دوره دانشجو گوشی خود را به ثبت نرساند ، امکان برقراری ارتباط از بین خواهد رفت
به این منظور با مراجعه به سازمان فن آوری و اطلاعات در لفکشا به این آدرس
Osman Paşa Caddesi Feray Yağcıoğlu Apt. Kat.2 Daire.1
وبا همراه داشتن این مدارک
اصل و کپی پاسپورت
یک برگ student certificate
کارت بانکی جهت پرداخت مبالغ
و با پرداخت مبلغ 100 لیر با کارت بانکی به دفتر گمرک در همان ساختمان و تحویل تمام برگه های مهر شده به یکی از نمایندگی های اپراتوری که استفاده می کنید تلفن همراه خود را فعال کنید
. توجّه فرمائید پرداخت به هیچ عنوان بصورت نقد دریافت نمی شود و فقط باید با کارت بانکی پرداخت کنید

فهرست