فعالیت های ورزشی

دانشگاه مدیترانه شرقی با توجه به اهمیت ورزش و نقش آن در سلامت جسم و روح توجه ویژه ای در این زمینه دارد. سالم سازی و تربیت جامعه دانشگاهی سالم ،شاداب و امیدوار یکی از شاخص ها و اولویت های دانشگاه میباشد. در راستای این اهداف دانشگاه اقدام به فعالیت هایی نظیر:

فراهم کردن بستری مناسب برای انجام فعالیت های ورزشی در فضایی شاد و صمیمی
امکان آشنایی با اصول تکنیکی رشته های ورزشی مختلف به صورت تئوری وعملی

استعدا یابی ورزشی و هدایت به تیم ها و رشته های مربوطه

برگزاری مسابقات جام دانشگاهی بین ملیت های مختلف که موجب تبادل فرهنگی و انتقال تجارب ورزشی در فضایی مفرح و صمیمی میکند.

امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه:

مجتمع ورزشی سر بسته با ظرفیت ۳۵۰۰ نفر
زمین های ورزشی سر بازبا مساحت۶۶۰۰۰ متر مربع
استادیوم فوتبال و دو میدانی با ظرفیت ۵۰۰۰ نفر
۱۶ تیم ورزشی در رشته های مختلف

فهرست