شرایط انتقالی و مهمان

دانشجویان در تمام مقاطع و رشته های تحصیلی به غیر از پزشکی امکان گرفتن انتقالی و مهمان به دانشگاه مدیترانه شرقی را دارند و واحدهای گذرانده شده دانشجویان تطبیق داده شده و دانشجو میتواند ادامه دوره تحصیل خود را در این دانشگاه سپری کند
امکان انتقال و جا به جایی  از دانشگاه مدیترانه شرقی در تمامی مقاطع و رشته هابه جز پزشکی و داروسازی مشروط به پذیرش دانشگاه مقصد امکان پذیر است
اگر زمان گذراندن واحد های شما بیشتر از 5 سال باشد، تطبیق واحد ها به راحتی انجام نخواهد شد

انتقالی زیر شاخه های علوم پزشکی از قبرس به ایران
وزارت بهداشت ، انتقالی از قبرس به ایران را در تمام رشته های علوم پزشکی ممنوع کرده است و مدارک دانشگاه مدیترانه شرقی در صورتی مورد تائید وزارت بهداشت است که دانشجو به ایران انتقال نگرفته باشد
درخواست دانشجو برای مهمانی صرفاً از طريق دانشكده و طي موافقت دانشكده با توجه به مداركي كه دانشجو ارائه كرده انجام مي شود و دانشكده داروسازي معمولاً درخواستِ دانشجويانِ ترم ٩ و بالاتر را ارزيابي مي كند
در صورتی که دانشجو بصورت مهمان به ایران انتقال پیدا کند باید کل شهریه ء همان ترم را به دانشگاه مدیترانه شرقی نیز پرداخت گردد.
.

قانونِ مهمانی . دانشگاه مدیترانه شرقی نهایتا شاملِ ٢ ترم يا حداكثر ۲۵٪ از کل دروس می شود واگر بیش تر از ٢٥٪‏ دروس را دانشجو در دانشگاهي ديگر گذرانده باشد، ثبت نامش در این دانشگاه باطل محسوب می شود.

برنامه های انتقال به دانشگاه های دیگر
با هدف ایجاد فرصتی طلایی برای دانشجویان به منظور تجربه تحصیل در دانشگاه های مختلف، این دانشگاه برنامه انتقال دانشجو با همکاری دانشگاه های معتبر جهان را برای شما ایجاد نموده است.  متقاضیان این برنامه شانس حضور دردانشگاه های معتبر بین المللی را به مدت یک یا دو ترم دارند. همچنین تمامی واحد های گذرانده شده آنها به دانشگاه مدیترانه شرقی انتقال داده شده و پذیرفته می شود.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید.

 
http://io.emu.edu.tr/en/exchange-program
دانشگاه هایی درکانادا، آلمان، کره، ایتالیا، قزافستان و دانمارک نیز آماده ارائه خدمات به دانشجویان انتقالی می باشند. شکی نیست که اینچنین برنامه هایی برای دانشجویان تجربه های زیادی در خصوص ارتباطات جهانی به همراه دارد. 

فهرست