خرید و اجاره مسکن

مراحل خرید مسکن در قبرس

انتخاب ملک و توافق بر سر قیمت آن
عقد قرارداد توسط یک وکیل در قبرس شمالی، که شامل قیمت، برنامه زمانبندی، شرایط پرداخت و مشخصات ملک می‌باشد

امضای قرارداد توسط خریدار و فروشنده
پرداخت مبلغ پیش پرداخت توسط خریدار (این مبلغ در موارد مختلف، متفاوت است)
وکیل از طرف خریدار برای دریافت اجازه خرید به هیات وزیران درخواست می‌دهد (این مجوز خرید ملک درقبرس شمالی است)

پرداخت مابقی قیمت ملک (پرداخت بابت املاک نوساز بصورت مرحله‌ای در طول دوره ساخت انجام می‌شود و در اکثر موارد 15% مالیات به آن تعلق می‌گیرد)

هنگامیکه مجوز خرید صادر شد، فروشنده سند را به نام خریدار منتقل میکند

آجاره مسکن

قیمت مسکن درقبرس در خارج دانشگاه بستگی به مساحت ،موقعیت جغرافیایی ، تسهیلات مسکن،ویژگی ها وامکانات و نحوه اسکان فردی و گروهی دارد؛

به طور میانگین هزینه ها بصورت زیر میباشند:

اجاره خانه تک خوابه برای هر سال 3000 تا 4000 دلار

اجاره خانه دو خوابه برای هر سال 3000 تا 5000 دلار

اجاره خانه سه خوابه برای هر سال 3000 تا 6000 دلار

فهرست