سوابق نماینده دانشگاه

 اولین و پرسابقه ترین نمایندگی رسمی دانشگاه  از سال ۲۰۰۳ با ۱۶سال سابقه

 هیچ مسئولیتی نسبت به نماینده های غیررسمی و وب سایت ای متفرقه در ایران  ندارد

دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) ، دارای بیش از ۵۰ گروه آموزشی بوده و از لحاظ رده بندی علمیمعتبرترین دانشگاه قبرس،و یکی از معتبرترین دانشگاههای خاورمیانه که مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ایران نیزمی باشد.