اقامت رایگان

(اسکان رایگان دو روزه (به همراه خانواده – برای اعضای خانواده یا همراهان هر شب ۱۵ دلار و برای دانشجو رایگان