قوانین رانندگی در قبرس :

جهت حرکت وسائل نقلیه در قبرس بر عکس ایران می باشد. یعنی راننده باید از منتهی علیه سمت چپ حرکت نماید (مانند قوانین رانندگی کشور انگلستان)

برای کلیه دانشجویانی که اقامت دانشجوئی موقت قبرس را دارند رانندگی با گواهینامه قبرسی الزامی است و گواهینامه های بین المللی قابل قبول نیست. پلیس قبرس فوق العاده به سرعت غیر مجاز و صحبت کردن با تلفن و همچنین بستن کمربند حساس است و جریمه های سنگینی برای تخلفات نامبرده در نظر می گیرد. جاده ها دارای دوربینهای ثبت سرعت هستند ودر هنگام نزدیک شدن به منطقه دوربینها تابلوهای هشدار دوربین به شما اخطار می دهند که سرعت خود را کم کنید. همچنین گاه و بیگاه پلیس در نقاط مختلف جاده ها بصورت اتفاقی با دوربین تفنگی ثبت سرعت مستقر است.

در صورت جریمه شدن باید مبلغ جریمه را راس مدت ۱۵ روز به دفتر پلیس فاماگوستا واقع در میدان مسجد (جامی چنبر) پرداخت نمائید. در صورت دیر کرد بعد از ۱۵ روز جریمه شما دوبرابر خواهد شد و در صورت عدم پرداخت به دادگاه ارجاع خواهید شد.


شرایط اخذ گواهینامه رانندگی قبرسی برای دانشجویان :

آندسته از دانشجویانی که گواهینامه رانندگی معتبر ایران را دارند بدون نیاز به هیچ کاری فقط اصل گواهینامه رانندگی خود را به قبرس آورده و سپس به همراه کپی پاسپورت (صفحه اول) به اینترناشنال آفیس (امور بین الملل دانشگاه) واقع در طبقه پائین ساختمان ریاست دانشگاه مراجعه می نمایند. معمولا یکی از اسیستانهای  ایرانی همیشه در این دفتر حضور دارند. با تحویل مدارک گواهینامه شما بصورت رایگان ترجمه شده و تحویل شما داده می شود. سپس با مراجعه به اداره راهنمائی رانندگی و پرداخت مبلغ (تقریبا ۲۴۰ لیر برای دو سال) می توانید پرونده تشکیل داده و منتظر گواهینامه خود باشید. البته در زمان تشکیل پرونده به شما یک برگه گواهی موقت صورتی رنگ داده می شود تا بتوانید تا آماده شدن گواهینامه از این برگه بجای گواهینامه اصلی استفاده نمایید.

گواهینامه اصلی ظرف تقریبا ۱۵ روز آماده خواهد بود.

فهرست