لینک تائیدیه قبرس در سایت رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

لینک تائیدیه داروسازی قبرس در سایت رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران

شرایط انتقالی رشته های دارو سازی و پزشکی به ایران

دانشگاه‌ها، مراكز آموزش‌ عالي‌ و مدارس‌ عالي‌ فني‌ دولتي‌ كه‌ مورد تأييد هستند

رتبه سه ستاره دانشگاه مدیترانه شرقی EMU را اینجا ببینید