متقاضیان

ID نام نام خانوادگی وضعیت
1 نیکو محمدی گنجارودی جدید
2 siamak faraji جدید
3 بهرام قلی جدید
4 حديث كريمي فر جدید
5 کیوان عالم فامیان جدید
6 امیر مهدی محفوظی جدید
7 HOSSIN KHODAYOSEFI مدارک کامل - پذیرفته شده
8 HOSSIN KHODAYOSEFI مدارک ناقص
9 MILAD ABEDI مدارک کامل - پذیرفته شده
10 NIKA KETABCHI مدارک کامل - پذیرفته شده
11 HADI AHMADI مدارک کامل - پذیرفته شده
12 DANIAL NEJADHAJIAN مدارک کامل - پذیرفته شده
13 SASAN ALASVANDIAN مدارک کامل - پذیرفته شده
14 TANIN FARAH BAKHSH FARD مدارک کامل - پذیرفته شده
15 ANAHITA BAYAT MAKOU مدارک کامل - پذیرفته شده
16 FAEZEH RAEISJALALI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
17 SHIMA MAHMOODI مدارک کامل - پذیرفته شده
18 SHOLEH NADERI مدارک کامل - پذیرفته شده
19 ZAHRA SOLEIMANI مدارک کامل - پذیرفته شده
20 SADAF HEMATI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
21 ROMINA ENTEZAMI مدارک کامل - پذیرفته شده
22 AMIR BAYAT MAKOU مدارک کامل - پذیرفته شده
23 MOHAMMADREZA BORDBAR مدارک کامل - پذیرفته شده
24 MAHSA BORDBAR مدارک کامل - پذیرفته شده
25 NARJES DEHGHANZADEH مدارک کامل - پذیرفته شده
26 BITA TAJERBASHI مدارک کامل - پذیرفته شده
27 SINA NASERI مدارک کامل - پذیرفته شده
28 AIDA HADAVAND مدارک کامل - پذیرفته شده
29 SAINA ALASVANDIAN مدارک کامل - پذیرفته شده
30 MARZIYEH ESKANDARI مدارک ناقص
31 GOLSA BARIDLATIF مدارک کامل - پذیرفته شده
32 SARA SANADGOL مدارک کامل - پذیرفته شده
33 FATEMEH SOLEIMANI مدارک کامل - پذیرفته شده
34 SHAYAN DOLAT ABADI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
35 MOHAMMAD CHAKERI مدارک کامل - پذیرفته شده
36 HASTI ROSTAM POOR مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
37 ASMAE AFSHAR مدارک کامل - پذیرفته شده
38 ROMINA RASHIDFAROKHI مدارک کامل - پذیرفته شده
39 DELARAM MANOUCHEHRI مدارک ناقص
40 AMIN NOORANI KHOJASTEH مدارک کامل - پذیرفته شده
41 SARA AZIMI MOTEEM مدارک کامل - پذیرفته شده
42 ALIREZA DEHGHAN مدارک کامل - پذیرفته شده
43 HASTI ROSTAM POOR مدارک کامل - پذیرفته شده
44 SEYED ALIREZA MOUSAVI GEZAFROUD مدارک کامل - پذیرفته شده
45 AMIR AGHVAM BOKAEI مدارک کامل - پذیرفته شده
46 HANIEH AHMADVAND مدارک کامل - پذیرفته شده
47 AYDA HAJILARI مدارک کامل - پذیرفته شده
48 GHAZAL HAGHIGHI مدارک ناقص
49 FATEMEH KASHIR مدارک کامل - پذیرفته شده
50 SALAR REZA HASHEMI مدارک کامل - پذیرفته شده + بورس
51 SHEIDA FARROKHY مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
52 SHIVA SHIRAVI مدارک ناقص
53 SEYEDEH PARISA MONTAKHABALSADAT مدارک ناقص
54 ALI KHOSROPOUR BEZENJANI مدارک ناقص
55 SAMA MOSENBA VIL مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
56 MOHAMMAD HOSSEIN MOLLAMOHAMMDIBRAVARI مدارک ناقص
57 SEYDEHSAMAR BAKHSHIAN مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
58 AFSHIN MEMARVAR مدارک کامل - پذیرفته شده
59 AMIRPASHA BEITI مدارک کامل - پذیرفته شده
60 SEYEDARMIN HOUSHMANDKIA مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
61 SANA PEZESHKNIA مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
62 GHAZALEH HAGHIGHI مدارک ناقص
63 RASA DANESHNIA مدارک کامل - پذیرفته شده
64 DELARAM MANOUCHEHRI مدارک کامل - عدم پذیرش
65 SEYEDARMIN HOUSHMANDKIA مدارک کامل - پذیرفته شده
66 MAHSAN ESLAMDOST مدارک ناقص
67 MAHSAN ESLAMDOST مدارک ناقص
68 MARYAM AKBARI مدارک کامل - عدم پذیرش
69 SINA VAHEDI مدارک کامل - پذیرفته شده
70 KIMIA SABERI SHAHRBABAKI مدارک کامل - پذیرفته شده
71 SEVIL RAMEZANI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید
72 YASAMAN KHODABAKHSHI مدارک کامل - دریافت پیشنهاد جدید