فیزیوتراپی

شهريه رشته فيزيوتراپي به احتساب بورسيهء ٥٠٪‏ هر ترم 3678 دلار است. اين شهريه در ٤ قسط قابل پرداخت

است، كه قسط اول ١٥٠٠ دلار و ٣ قسط بعدي طي ٣ ماه قابل پرداخت است كه با پرداخت اقساطی دانشگاه حدود ٣٠٠ دلار بهره براي اقساط محاسبه ميكند.

برای اخذ پذيرش و بورسیه  ٥٠٪‏ از رشته رشته فيزيوتراپي در اين لحظه شرط معدل وجود ندارد و تمامي داوطلبان با بورسيه ٥٠٪‏ پذيرش مي شوند.

فهرست