شرایط زبان انگلیسی

لینک نمونه سوالات زبان انگلیسی EMU

زبان تحصیل در دانشگاه EMU یا دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس، انگلیسی است اما شرط پذیرش دانشجو داشتن مدرک TOEFL ویا IELTS نمی‌باشد.

متقاضیان ورود به دوره لیسانس به دانشگاه EMU یا دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس ، چنانچه مدرک TOEFL با نمره530 و یا ACADEMIC IELTS با نمره 6 داشته باشند تحصیلات خود را در دانشکده مورد نظر شروع می کنند. دانشجویان دوره لیسانس اگر فاقد مدرک TOEFL و IELTS باشند پس از دریافت پذیرش و ثبت نام در دانشگاه در امتحان تعیین سطح زبان شرکت خواهند کرد.

دانشجویانی که این امتحان را با موفقیت بگذرانند تحصیلات خود را شروع خواهند نمود، در غیر اینصورت حسب توانائی و دانش زبان دانشجو و با توجه به نتیجه امتحان تعیین سطح،دانشجو باید قبل از شروع تحصیلات یک یا دو ترم فقط دروس زبان انگلیسی را درکالج زبان دانشگاه بگذراند. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که متقاضیان، پذیرش خود را برای دانشکده مورد نظر دریافت می‌نمایند نه برای کالج زبان در غیر اینصورت همواره این تردید وجود می‌داشت که بعد از پایان دوره زبان آیا متقاضی به دانشکده مورد نظر خود وارد خواهد شد یا نه.

دانشجویان دوره فوق لیسانس و دکتری که فاقد مدرک TOEFL با نمره 550 و یا ACADEMIC IELTS با نمره 5/6 هستند نیز پس از ثبت نام، در امتحان تعیین سطح زبان شرکت خواهند کرد و حسب نتیجه امتحان ممکن است نیاز به گذراندن COURSE زبان نداشته باشند و یا نا گزیر حداقل یک COURSE و حداکثر چهار COURSE زبان ( در یک ترم و یا چهار ترم تحصیلی) همزمان با ادامه تحصیل در دانشکده، COURSE زبان دریافت نمایند. بنابراین دانشجوی فوق لیسانس و یا دکتری نیاز به گذراندن کالج زبان دانشگاه قبل از شروع تحصیل در دانشکده را ندارد. شهریه کالج زبان برای دانشجویان دوره لیسانس هر سال 6700 دلار و شهریه هر COURSE زبان برای دانشجویان فوق لیسانس و دکتری 250دلار.